Gorączka jest jednym z pierwszych symptomów COVID-19: jakie to może mieć znaczenie?

Aktualizacja: 25 maj 2020

Autor: prof. dr hab. Wiesław Kozak


Gorączka jest najbardziej powtarzalnym, charakterystycznym i często jedynym objawem choroby wirusowej. André Lwoff, wirusolog, laureat Nagrody Nobla, w połowie 20. wieku wystąpił – jak to sam nazywał – z ‘finalną tezą’ (w debacie dotyczącej gorączki wirusowej, przyp. autora), w której stwierdził, że wysoka temperatura podczas infekcji pomaga zahamować namnażanie się wirusa. Dlatego podczas zakażeń wirusowych nie powinno się gorączki bez przyczyny blokować metodami fizycznymi i czynnikami farmakologicznymi (Lwoff, 1959).


Wygłaszając wykład w grudniu 1963 r. podczas wręczenia Nagrody Nobla przyznał, iż była to kontrowersyjna jak na owe czasy teza, wzbudzająca sprzeczne myśli i nieprzychylne komentarze wśród jego przyjaciół z rodzimego Instytutu Pasteura i instytucji naukowych na świecie, szczególnie w USA. W tamtym czasie bowiem ukazywały się każdego roku dziesiątki prac naukowych przedstawiające coraz to skuteczniejsze metody kontrolowania i zwalczania gorączki, a nie jej zachowania (Lwoff, 1963). Teza ta natomiast była prostą dedukcją wynikającą z badań nad problemem, który Lwoff, Delbrűck, Hershey, Burnet, Wollman, Duggar i inni pionierzy wirusologii nazywali “fundamentalną charakterystyką wirusów”, czyli zjawiskiem rozmnażania się (proliferacji) wirusów w “zawirusowanych” komórkach ssaków.


Lwoff na przykładzie wirusa polio wykazał, że spośród wszystkich niespecyficznych czynników fizycznych, temperatura w sposób najbardziej zauważalny i krytyczny wpływa na namnażanie sie wirusa w hodowlach tkankowych (Lwoff, 1959). W warunkach doświadczenia, temperatura 40°C w przeliczeniu logarytmicznym hamowała proliferację wirusa 250-krotnie w stosunku do inkubacji w temperaturze 37°C. Hamowanie proliferacji wirusa ospy krowiej (vaccinia), śluzaka (myxoma) i opryszczki (herpes) w hodowlach tkankowych w temperaturze 40°C wykazali również Thompson i Coates (1942). Lwoff w swojej pracy przeglądowej spekulował, że gorączka nie jest zwykłym symptomem i produktem choroby wirusowej. Jest naturalną reakcją, w której Natura wykorzystuje termiczną wrażliwość niektórych etapów i stadiów wewnątrzkomórkowej proliferacji wirusa w celu ograniczenia jego ekspansji. Blokując gorączkę pozbawia się organizm ważnego mechanizmu w walce z chorobą wirusową (Lwoff, 1959)."


Źródło: ”Geneza gorączki: biologiczne mechanizmy i praktyka medyczna", str. 439. Autor: Prof. Wiesław Kozak. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2009.

99 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie